Pojazd na podczerwień

Infrared Vehicle

Krótki opis:

Inteligentna funkcja ogrzewania.
Funkcja autodiagnostyki.
Wyjście detekcji Funkcja wyjścia alarmowego.
Komunikacja szeregowa RS 485.
99,9% precyzja separacji pojazdów.
Stopień ochrony: IP67.


Szczegóły produktu

Tagi produktów

LHAC
LHN1
LHA1

Cechy produktu

Cechy Dopis
Rwiązka odbiorczasiławykrycie Ustawiono 4 poziomy siły wiązki, co jest wygodne do instalacji i konserwacji w terenie.
Dfunkcja diagnozy Diagnostyczne diody LED zapewniają prosty sposób monitorowania działania czujnika.
Wyjścia Dwa wyjścia dyskretne(Dwyjście alarmowe i wyjście alarmowe, NPN/PNP opcjonalnie),plusOOŚ-485 komunikacja szeregowa.
Funkcja ekranowania Cautomatycznie wykrywa awarie nadajnika lub odbiornika oraz stan zanieczyszczenia obiektywu, może nadal pracować w stanie awarii, w międzyczasie wysyła instrukcje ostrzegawcze i wyjścia alarmowe.

1.1 Składniki produktu
W skład produktów wchodzą następujące składniki:
● Nadajnik i odbiornik;
● Jeden 5-żyłowy (nadajnik) i jeden 7-żyłowy (odbiornik) kabel do szybkiego odłączania;
● Chroniona osłona;

1.3 Zasada działania produktu!
Produkt składa się głównie z odbiornika i nadajnika, wykorzystując zasadę kontrataku.
Odbiornik i nadajnik mają taką samą ilość diody LED i fotokomórki, dioda LED w nadajniku i fotokomórka w odbiorniku jest synchronicznie zetknięta, gdy światło jest zablokowane, system wykonuje wyjście.

Specyfikacja produktu

Czawartość Specyfikacje
Onumer osi optycznej (belka);rozstaw osi optycznych;długość skanowania 52;24mm;1248mm
Eefektywna długość wykrywania 4 ~ 18m
Minimalna czułość obiektu 40mm?proste skanowanie)
Napięcie zasilania 24 V DC±20%;
Dostarczaćobecny 200mA?
Dnieciągłe wyjścia Tdostępny jest ransistor PNP/NPN?wyjścia dozorowe i alarmowe?150mA maks.?30v DC?
Wyjścia EIA-485 OOŚKomunikacja szeregowa -485 umożliwia komputerowi przetwarzanie danych skanowania i stanu systemu.
Iwyjścia światła kierunkowskazów WLampka stanu pracy (czerwona), lampka zasilania (czerwona), lampka siły odbioru (czerwona i żółta każda)
Rczas odpowiedzi 10ms?prosteskanowanie?
Wymiary(długość szerokość wysokość) 1361mm× 48mm× 46mm
Operacyjnystan Temperatura:-45~80℃,maksymalna wilgotność względna:95%
Cinstrukcja aświatłoobudowa anodowana na czarno;okna ze szkła hartowanego,
Ocena środowiskowa IEC IP67

Instrukcja lampki kontrolnej

Diody LED służą do wskazywania stanu pracy i stanu awarii produktów, emiter i odbiornik mają taką samą ilość lampki kontrolnej.Diody LED są ustawione w górnej części nadajnika i odbiornika, co pokazano na rysunku 3.1
Instruction manual (10)

Dschemat 3.1lampka kontrolna instrukcja (status pracy;mocświatło)

Kontrolka

emiter

odbiorca

Praca?czerwony?:Lampka stanu pracy on:światłoekrandziała nieprawidłowo*wyłączony:światłozsypiskon działa normalnie on:światłoekranjest zablokowane**wyłączony:światłoekrannie jest zablokowany
Ciepło (czerwony?:Pmoc światła on:wiązka odbiorcza jestsilny (nadmierny zysk jest większy niż8)błyskowy:wiązka odbiorcza jest mdleć(nadmierny zysk tomniejniż 8)

Notatka: * gdy ekran świetlny działa nieprawidłowo, wysyłane są wyjścia alarmowe;** gdy liczba osi optycznych, które sązablokowanyjest większy niżliczba zestawów belek, wysyłane są wyjścia detekcji.

Diagram3.2 lampka kontrolna instrukcja?odbieranie siły wiązki/światło?

Kontrolka

Nadajnik i odbiornik

zauważać

(①Czerwony, ②żółty) ①Wył,②Wył:nadmierny zysk: 16 1 na długości 5m nadmierny zysk jest większy niż 16;przy maksymalnej długości wykrywania nadmierne wzmocnienie wynosi 3,2, gdy nadmierne wzmocnienie jest mniejsze niż8,plampka zasilania miga.
on, ②off:nadmierny zysk: 12
wył.②wł.:nadmierny zysk: 8
on, on:nadmierny zysk: 4

 

Wymiary produktu i podłączenie

4.1 wymiary produktu pokazano na rysunku 4.1;
4.2 Podłączanie produktu pokazano na rysunku 4.2

Instruction manual (5)
Instruction manual (7)

Instrukcje wykrywania

5.1 Połączenie
Najpierw skonfiguruj odbiornik i nadajnik ekranu świetlnego zgodnie z rysunkiem 4.2 i upewnij się, że połączenie jest prawidłowe (wyłącz zasilanie podczas podłączania), a następnie ustaw nadajnik i odbiornik naprzeciw siebie w skutecznej odległości.

5.2 Wyrównanie
Włącz zasilanie (24 v DC), po dwukrotnym mignięciu lampki kontrolnej ekranu świetlnego, jeśli lampka zasilania (czerwona) nadajnika i odbiornika jest włączona, podczas gdy lampka stanu pracy (czerwona) jest wyłączona, ekran świetlny jest wyrównany.
Jeśli lampka stanu pracy (czerwona) nadajnika świeci, nadajnik i (lub) odbiornik mogą działać nieprawidłowo i wymagają naprawy w fabryce.
Jeśli dioda stanu pracy (czerwona) odbiornika jest włączona, ekran świetlny może nie być wyrównany, przesuwaj lub obracaj odbiornik lub nadajnik powoli i obserwuj, aż dioda stanu pracy odbiornika zgaśnie (jeśli nie można go wyrównać po przez długi czas, oznacza to powrót do fabryki).
Uwaga: podczas procesu wyrównywania zabronione są obiekty.
Światło o mocy wiązki odbiorczej (czerwone i żółte) emitera i odbiornika jest związane z rzeczywistą odległością roboczą, którą klienci muszą regulować na podstawie rzeczywistego użytkowania.Więcej szczegółów na schemacie 3.2.

5.3 Wykrywanie lekkiego ekranu
Wykrywanie powinno odbywać się w skutecznej odległości i wysokości wykrywania ekranu świetlnego.
Używając obiektów o rozmiarze 200*40mm do wykrywania lekkiego ekranu, wykrywanie może odbywać się w dowolnym miejscu między nadajnikiem a odbiornikiem, zwykle na końcu odbiornika, co jest łatwiejsze do zaobserwowania.
Podczas wykrywania wykryj trzykrotnie obiekt ze stałą prędkością (>2 cm/s).(dłuższy bok jest prostopadły do ​​belki, środek poziomy, góra-dół lub dół-góra)
Podczas tego procesu lampka stanu pracy (czerwona) odbiornika powinna świecić się cały czas, nie powinno zmieniać się zestawienie odpowiadające wyjściom dozorowym.
Jasny ekran działa normalnie, gdy spełnia powyższe wymagania.

Dostosowanie

Jeśli jasny ekran nie jest w najlepszym stanie roboczym (patrz rysunek 6.1 i dschemat6.1), należy go wyregulować.Spatrz rysunek 6.2.

Instruction manual (8)

1,TKierunek poziomy: dostosuj chroniony;pokrywa: 4 poluzować nakrętkiof naprawiłpzabezpieczonyobudowa pokrywy, ręczne obracanie zabezpieczonej pokrywy;

PoprawićświatłoEkran: odpiąć prawą śrubę regulacji poziomu i dokręcić lewą;poziomdostosowaćmentśruba zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby wyregulowaćświatłoekran.Wręcz przeciwnie, odwracalna regulacjaświatłoekran.Pzwróć uwagę, aby wyregulować ilość lewej, prawej śruby;

2,TKierunek pionowy: 4 poluzuj nakrętkęof zamocowana osłona ochronna obudowy, 4 śruby regulacji pionowej do regulacji instalacji na obudowie;

3,To obserwować wskaźnik stanu, abyświatłoekran w jak najlepszym stanie technicznym, dokręć nakrętki mocujące podwozie i wszystkie poluzowane śruby.

Instruction manual (9)

Ustawienie fabryczne

Następujące parametry mogą być zmieniane przez interfejs szeregowy EIA485, ustawienie fabryczne to:
1 Po wyzwoleniu wyjść, ciągłe pokrycie numeru osi optycznej N1=5;
2 Gdy ciągła oś optyczna N1-1 (minimum 3) jest zatkana, czas alarmu uszkodzenia: T = 6(60s);
3 Typ wyjścia wykrywania: NPN normalnie otwarty;
4 Typ wyjścia alarmowego: NPN normalnie otwarte;
5 Podejście do skanowania: proste skanowanie;

Interfejs komunikacji szeregowej

8.1 Interfejs komunikacji szeregowej
● Interfejs szeregowy EIA485,komunikacja asynchroniczna półdupleksowa;
● Szybkość transmisji:19200;
● Format znaku: 1 bit startu, 8 bitów danych, 1 bit stopu, brak parzystości, wysyłanie i odbieranie danych z niskiego startu
8.2 Wyślij i odbierz format danych
● Format danych:wszystkie dane są w formacie szesnastkowym, każde wysyłanie i odbieranie danych zawiera: 2 wartość bajtu polecenia, 0~wiele bajtów danych, 1 bajt kodu kontrolnego;
● Łącznie 4 polecenia wysyłania i odbierania, jak pokazano na schemacie 8.1

Schemat 8.1
Wartość zamówienia
(szesnastkowy) definicja Format danych(dla ekranu interfejsu szeregowego)
odbierz(szesnastkowy) wyślij(szesnastkowy)*
0x35、0x3A Zestaw informacji o stanie podświetlenia ekranu 0x35,0x3A,N1, T,B,CC 0x35,0x3A,N,N1,T,B,CC
0x55、0x5A Transmisja informacji o stanie jasnego ekranu 0x55,0x5A,CC 0x55,0x5A,N,N1,T,B,CC
0x65、0x6A Transmisja informacji na ekranie świetlnym (przerywana) 0x65,0x6A,n,CC 0x65,0x6A,n,D1,D2,…,Dn,CC
0x95、0x9A Transmisja informacji wiązki światła na ekranie (ciągła) 0x95,0x9A,n,CC 0x95,0x9A,n,D1,D2,…,Dn,CC

N1 Gdy ma wyzwolone wyjścia, liczba, która w sposób ciągły utrzymuje wiązkę, 0 < N1 < 10 i N1 < N;
T Czas, przez który ciągła wiązka światła N1-1 ma być utrzymywana z dala (10*T sekund),wyjścia alarmowe po upływie czasu, 0<T<=20;
B Wyjście detekcji(bit 0, odbiornik)、0(bit 1)、wyjście alarmowe(bit 2,nadajnik)znak otwierania/zamykania,0 otwiera się regularnie,1 zamyka regularnie.Znak typu skanowania, bit 3, 0 skan prosty, 1 skan krzyżowy.0x30 ~ 0x3F.
N Całkowita liczba belek;
n Liczba sekcji wymaganych do przekazania informacji o belce (8 belek tworzy jedną sekcję), 0 < n <= N/8, gdy N/8 ma resztki, dodaj jedną sekcję;
D1,…,Dn Informacja o każdej sekcji wiązki(dla każdej wiązki,przewodnictwo wynosi 0,pokrycie wynosi 1);
CC 1-bajtowy kod kontrolny, który jest sumą wszystkich liczb przed (szesnastkowo) i eliminuje wysokie 8

8.3 Instrukcja wysyłania i odbierania danych
1 Ustawienia inicjalizacji ekranu świetlnego to tryb odbioru komunikacji szeregowej, przygotowany do odbioru danych.Każdorazowo odbiera jedną daną, zgodnie z poleceniem odbioru danych, ustaw zawartość danych oraz ustaw tryb komunikacji szeregowej na wysyłanie, kontynuację wysyłania danych.Po wysłaniu danych ponownie ustaw tryb komunikacji szeregowej na odbiór.
2 Dopiero po otrzymaniu właściwych danych rozpoczyna się proces przesyłania danych.Nieprawidłowe otrzymane dane obejmują: zły kod kontrolny, złą wartość zamówienia (nie jedną z 0x35、0x3A / 0x55、0x5A / 0x65、0x6A / 0x95、0x9A)
3 Ustawienia inicjalizacji systemu klienta muszą być w trybie wysyłania komunikacji szeregowej, każdorazowo po wysłaniu danych ustawić tryb komunikacji szeregowej na odbiór natychmiastowy, przygotować się do odbioru danych, które wysyłał ekran świetlny.
4 Gdy jasny ekran odbierze dane wysłane przez system klienta, wyślij dane po tym cyklu skanowania.Dlatego dla systemu klienta, po każdorazowym przesłaniu danych, zwykle należy rozważyć 20~30ms oczekiwania na odebranie danych.
5 Dla polecenia ustawienia informacji o stanie jasnego ekranu(0x35、0x3A),ze względu na konieczność zapisania pamięci EEPROM,będzie więcej czasu niż potrzeba na wysłanie danych.W przypadku tego polecenia zaleca się, aby klient rozważył około 1s oczekiwania na otrzymanie danych.
6 W normalnych warunkach system klienta będzie często używał polecenia transmisji informacji o wiązce światła ekranu (0x65、0x6A/0x95、0x9A), ale ustawienie informacji o stanie jasnego ekranu(0x35、0x3A) i polecenie transmisji(0x55、0x5A) są używane tylko wtedy, gdy wymagany.Dlatego, jeśli nie jest to konieczne, zdecydowanie nie zaleca się używania w systemie klienta (zwłaszcza polecenia ustawienia informacji o stanie jasnego ekranu).
7 Ponieważ tryb interfejsu szeregowego EIA485 jest asynchroniczny w trybie half-duplex, zasada działania jego przerywanego wysyłania(0x65、0x6A) i ciągłego wysyłania(0x95、0x9A) jest następująca:
● Przerywane wysyłanie:Podczas inicjalizacji ustaw interfejs szeregowy na odbiór, po odebraniu polecenia z systemu klienta ustaw interfejs szeregowy na transmisję.Następnie wyślij dane na podstawie otrzymanego polecenia, po wysłaniu danych interfejs szeregowy zostanie zresetowany do odbioru.
● Ciągłe wysyłanie:kiedy wartość otrzymanego polecenia wynosi 0x95、0x9A, rozpocznij ciągłe wysyłanie informacji o wiązce światła na ekranie.
● W warunkach ciągłego wysyłania, jeśli którakolwiek z osi optycznych na ekranie świetlnym jest niedostępna, wyślij dane szeregowe pod warunkiem, że każdy okrąg skanowania zostanie zakończony, gdy interfejs szeregowy jest dostępny, w międzyczasie interfejs szeregowy być ustawiony na transmisję.
● W warunkach ciągłego wysyłania, jeśli żadna oś optyczna na ekranie świetlnym nie jest wysunięta, a interfejs szeregowy jest dostępny (po przesłaniu tych danych), interfejs szeregowy zostanie ustawiony na odbiór, czekając na odebranie danych.
● Ostrzeżenie: w warunkach ciągłego wysyłania, system klienta jest zawsze stroną odbierającą dane, kiedy transmisja jest potrzebna, może działać tylko pod warunkiem, że ekran świetlny nie jest wyłączony i musi zostać zakończony w ciągu 20 ~ 30 ms po dane są odbierane, w przeciwnym razie może to spowodować problemy z komunikacją szeregową, których nie można przewidzieć, a może spowodować uszkodzenie interfejsu szeregowego, gdy jest gorzej.

Instrukcje dotyczące Light-Screen i jak komunikować się z komputerem PC

9.1 Przegląd
Light-Screen służy do konfigurowania komunikacji między ekranem świetlnym serii LHAC a komputerem, ludzie mogą ustawiać i wykrywać stan pracy ekranu świetlnego za pomocą Light-Screen.

9.2 Instalacja
1 Wymagania instalacyjne
● System operacyjny Windows 2000 lub XP w języku chińskim lub angielskim;
● Posiada interfejs szeregowy RS232 (9-stykowy);
2 kroki instalacji
● Otwórz foldery: oprogramowanie komunikacyjne PC\instalator;
● Kliknij plik instalacyjny, zainstaluj Light-Screen;
● Jeśli posiada już funkcję Light-Screen,instalacja wykonuje najpierw operacje usuwania, a następnie ponownie instaluje oprogramowanie
● Podczas instalacji musisz najpierw określić katalog instalacji, a następnie kliknąć Dalej, aby zainstalować

9.3 Instrukcja obsługi
1 Kliknij „start”, znajdź „program(P)\Light-Screen\Light-Screen”, uruchom Light-Screen;
2 Po uruchomieniu funkcji Light-Screen, najpierw pojawi się interfejs pokazany na rysunku 9.1, lewy interfejs;kliknij interfejs lub poczekaj 10 sekund, pojawi się obraz po prawej stronie rysunku 9.1.

Instruction manual (1)

3 wpisz nazwę użytkownika: abc, hasła: 1, a następnie kliknij „potwierdź”, wejdź w interfejs roboczy Light Screen, jak pokazano na rys. 9.2 i rys. 9.3.

Instruction manual (4)

Rysunek 9.2 Interfejs roboczy wyświetlacza cyfrowego

Instruction manual (6)

Rysunek 9.3 Interfejs roboczy wyświetlacza graficznego

4 interfejs roboczy wyświetlacza służy do wyświetlania informacji roboczych i informacji o stanie jasnego ekranu, więcej szczegółów w następujących słowach:
● Stan pracy systemu:pole bieżącego stanu wskazuje, czy komunikacja szeregowa jest normalna, czy nie,kliknij przycisk autotestu systemu, kontynuuj test połączenia szeregowego;
● Odczyt jasnego ekranu: kliknij przycisk odczytu ręcznego, raz przeczytaj informacje o stanie jasnego ekranu;
● Ustawienia transmisji wiązki:sekcje transmisji wiązki ustawiają numer sekcji wiązki nadawczej, gdy przycisk odczytu wiązki jest włączony, ciągłe wysyłanie informacji o wiązce;
● Informacje o stanie ekranu świetlnego: wyświetla całkowitą liczbę wiązek na ekranie świetlnym, liczbę zablokowanych wiązek ciągłych, czas alarmu blokady (czas alarmu awarii mniejszy niż ciągła wiązka N1-1, która jest zablokowana), oznaczenia takie jak wykrycie wyjścia, wyjścia siły wiązki (nieużywane), wyjścia alarmów błędów regularnie otwierają/zamykają znak i typ skanowania (skanowanie proste/skanowanie krzyżowe) itp.
● Wyświetlacz cyfrowy (rysunek 9.2):lampka kontrolna (uporządkuj według sekcji, dolna oś optyczna jest pierwszą wskazuje stan każdej wiązki, świeci, gdy jest zablokowana, gaśnie, gdy nie jest zablokowana.
● Wyświetlacz graficzny (rysunek 9.3): wyświetla kształt obiektów, które przechodzą przez ekran świetlny w określonym czasie.
● Konsola wyświetlacza graficznego:wybierz kolor grafiki (wybór pierwszego planu- kolor tła grafiki (wybór tła-), szerokość okna wyświetlania (czas osi X-X), itp. gdy grafika przycisk display( jest włączony, rozpocznij gromadzenie i wyświetlanie danych.
5 Podczas dokonywania wyboru ustawień parametrów/menu parametrów systemu, interfejs ustawień parametrów wyświetlacza (rysunek 9.4) w celu ustawienia parametrów roboczych ekranu świetlnego, więcej szczegółów podano w następujących słowach:
● Ustawienie parametrów ekranu świetlnego: ustaw liczbę wiązek, które są utrzymywane w sposób ciągły, blokuj czas alarmu, tryb wyjścia każdego znacznika itp. Wśród nich: znaki, takie jak wyjścia wykrywania, wyjścia siły wiązki (nieużywane), wyjścia alarmów o błędach są regularnie zamknięte po zaznaczeniu (mają√ w ramce), typem skanowania po wybraniu jest skanowanie krzyżowe.;
● Wyświetlanie parametrów ekranu świetlnego: wyświetlaj regularnie oznaczenia ekranu świetlnego, takie jak całkowita liczba wiązek, liczba wiązek, które są blokowane w sposób ciągły, czas blokady alarmu, wyjścia detekcji, wyjścia siły wiązki (nieużywane), wyjścia alarmów o błędach otwórz/zamknij znak i typ skanowania (skanowanie krzyżowe/skanowanie proste) itp.
● Po skonfigurowaniu parametrów ekranu świetlnego kliknij przycisk potwierdzenia, wyświetl pole parametrów resetowania ekranu świetlnego, kliknij przycisk potwierdzenia w polu, aby ustawić parametry kurtyny świetlnej, kliknij przycisk anulowania, jeśli nie chcesz ustawiać parametry.
● Kliknij przycisk anulowania w interfejsie ustawień parametrów, aby wyjść z tego interfejsu.

Instruction manual (2)

Komunikacja między jasnym ekranem a komputerem

10.1 Połączenie między jasnym ekranem a komputerem
Użyj konwertera EIA485RS232 do połączenia, połącz 9-żyłowe gniazdo konwertera z 9-pinowym interfejsem szeregowym komputera PC, drugi koniec konwertera połącz z linią interfejsu szeregowego EIA485 (2 linie) ekranu świetlnego (pokazanego na rysunku 4.2 ).Połącz TX+ z SYNA (zielona linia) odbiornika ekranu świetlnego, TX- połącz z SYNB (szara linia) odbiornika kurtyny świetlnej.

10.2 Komunikacja między ekranem świetlnym a komputerem
1 Połączenie: podłącz nadajnik i odbiornik, jak pokazano na rysunku 5.2, i upewnij się, że połączenie jest prawidłowe (wyłącz zasilanie podczas podłączania kabli), ustaw nadajnik i odbiornik naprzeciwko siebie i wyrównaj.
2 Włącz ekran świetlny: włącz zasilanie (24 V DC), czekając, aż ekran świetlny przejdzie w normalne warunki pracy (więcej szczegółów w sekcji 6, instrukcja wykrywania)
3 Komunikacja z PC: obsługuj program Light-Screen, zgodnie z rozdziałem 9, instrukcjami Light Screen i jak komunikować się z komputerem PC.

10.3 Wykrywanie statusu i konfiguracja parametrów ekranu świetlnego
1 wykryj stan pracy ekranu świetlnego za pomocą cyfrowego interfejsu wyświetlacza: używając obiektu, którego rozmiar wynosi 200*40mm poruszającego się po każdej osi optycznej, lampka kontrolna na cyfrowym interfejsie wyświetlacza jest odpowiednio włączona lub wyłączona (wiązka odczytu) )przycisk powinien być podświetlony podczas operacji)
2 Korzystając z interfejsu ustawień parametrów do ustawiania parametrów ekranu świetlnego, należy zwrócić uwagę na rozdział 9, instrukcje dotyczące ekranu świetlnego i sposób komunikacji z komputerem


  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Produkty powiązane